Islandská gramatika (V.Kupča, 2016)
Druhé rošířené vydání této příručky si klade za cíl systematicky, konzistentně a podrobněji než doposud podat gramatickou strukturu islandštiny pro česky mluvící veřejnost se zájmem o tento pozoruhodný germánský jazyk. Gramatický systém, který je v této publikaci prezentován, vychází z tradičních klasifikačních přístupů, které jsou však obohaceny o novější elektronicky dostupné informace a také o některé poznatky získané kvantitativní analýzou slovníkových dat. Výsledkem by měl být kompaktní gramatický přehled, který poslouží zájemcům různého zaměření a úrovně. Gramatika je rozdělena do čtyř hlavních oddílů na jazykovou teorii, mluvnici, přílohy a glosář mluvnických pojmů.

Informace o publikaci:

· ISBN 978-80-87688-48-9
· Počet stran: 76
· Formát: paperback A5+ (23 x 16 cm)
· obsah (PDF), ukázka (PDF), obal (JPG)

· Jednotková cena (poštovné je zdarma):
Česká republika: 200 Kč
Slovensko: 9 EUR